Schůze 23.5.2016 v 17 hodin (prostory garáže)

POZVÁNKA

výbor Společenství pro dům Zderad, Brno svolává schůzi shromáždění

na 23.5.2016 v 17 hodin

do garážových prostor domu Zderad

1. Zpráva výboru o stavu domu Zderad a fungování společenství.

2. Schválení roční účetní závěrky 2015
Návrh usnesení: Shromáždění schválilo roční účetní závěrku za rok 2015.
Do roční účetní závěrky může po domluvě termínu nahlédnout každý člen společenství u správce společnosti Bytasen, Masarykova 37, Brno, tel.: 542 423 029.

Návrh domovního řádu

Domovní řád Společenství pro dům Zderad

I. Úvodní ustanovení
I/1. Účelem Domovního řádu je zajistit dodržování pravidel pro klidné soužití obyvatel domu, dodržování pořádku a
hygienických podmínek ve společných prostorech domu a na příslušenství k bytům vlastníků, pečovat o bezpečnost
domu a jeho obyvatel podle platných právních předpisů a Stanov, popřípadě technických předpisů.
I/2. Pravidla a předpisy, která se váží k vlastníkovi bytu platí i pro osoby, jimž vlastník byt pronajal a to v těch bodech, kde

Hlasování výboru per-rollam

Na žádost uveřejňujeme seznam hlasování a oprav mimo schůze výboru, tzv. per-rollam (typicky e-mailem)

(pracovní verze)

2015-06
Oprava odtokové vpusti ze střechy garáže (zatékání do obchodu) za cca 6 tisíc CZK.

2015-04
Oprava izolace střechy (garáž)

2015-02
Smlouva o zajičtění pravidelných revizí automatických dveří Křenová.
Na 2 roky.

2014-07
Podoba smlouvy o zkušební patrolaci bezpečnostní agenturou Aves.
Trvání 2 měsíce.

Stránky